Vrste životnih osiguranja

Riziko osiguranje (bez štednje)

Riziko osiguranje štiti vašu porodicu od najtežeg izazova – vaše smrti. Ukoliko zaključite ovu polisu, možete očekivati da će vaša porodica biti finansijski obezbeđena i kada vas ne bude bilo. Riziko osiguranje, međutim, nema karakter štednje, što znači da u slučaju isteka polise, nećete dobiti novac koji ste uplaćivali tokom trajanja osiguranja.

Riziko osiguranje je idealno za kandidate od najranijeg životnog doba, pa sve do 65. godine života. Važnost polisa obično traje do navršene 70. godine ili u minimalnom trajanju od 5 a maksimalnom trajanju od 20 godina. Premija može biti uplaćivana u mesečnim ili jednogodišnjim ratama ili u celosti, a možete koristiti dinarsku ili deviznu valutu prilikom uplate.

Životno osiguranje i štednja (mešovito osiguranje)

Ugovaranjem mešovitog osiguranja (osiguranja u slučaju doživljenja i smrti) obezbedićete svojoj porodici kapital za sigurnu budućnost, odnosno pomoć u slučaju da nastupi smrt i osiguranje dođe na naplatu. Glavna karakteristika ovog osiguranja je ta što, pored pokrića, ima i štedni karakter, tako da se na kraju uvek isplaćuje suma uvećana za pripisanu dobit.

Mešovito osiguranje je idealno za kandidate koji žele da u starosti obezbede dodatan kapital ili da svoju porodicu osiguraju na najbolji mogući način.

Dopunsko osiguranje života (od nezgoda i teških bolesti)

Zdravstveni problemi mogu ostaviti privremene ili trajne posledice. U najgorem slučaju, bićete sprečeni da radite i izdržavate sebe ili svoju porodicu. Ugovaranjem dopunskog osiguranja od nezgoda štitite sebe u slučajevima da ne možete da se vratite radu.

Kliknite za ponudu
close slider

Besplatne ponude. Bez dodatnih troškova. Bez obaveze da kupite osiguranje. Popunite upit i za vas ćemo pronaći najpovoljniju opciju.


muškiženski