Kredit za stan je, za mnoge, jedna od najvećih ali i najstresnijih investicija u životu. Životno osiguranje za stambeni kredit vam može skinuti deo tereta.

Kada želite da svojoj porodici i sebi obezbedite veću materijalnu sigurnost, nemanje sopstvene nekretnine je veliki izazov ne samo na mesečnom, već i na godišnjem nivou. Vođeni idejom “Što bih plaćao/la kiriju kada mogu ratu za kredit?”, odlučili ste se da zakucate na vrata bankarskog savetnika i zatražite kredit za stan.

Međutim, da li ste se raspitali šta se događa sa kreditom u slučaju da se vama, kao nosiocu kredita, nešto dogodi?

Kredit za stan i obaveza plaćanja padaju na – porodicu.

Vaš/a partner/ka moraće da izdvaja deo svoje mesečne zarade da bi se pokrila rata kredita. Vaša deca će imati manje novca za svoje školske i vannastavne aktivnosti. Moraće da se “stisnu”, možda da se odreknu i po kojeg letovanja ili zimovanja. A možda će morati da potraže pomoć u vidu drugog kredita ili pozajmice.

Dugovi će rasti. Rašće i pritisak da se sve obaveze izmire na vreme. Taložiće se strah od bankrota, od siromaštva, od gubitka stana i zdravlja.

kredit za stan

Kredit za stan je važan korak u životu svakog zrelog porodičnog čoveka, ali pre nego što se odlučite na taj korak, razmislite o sledećem:

  • Sada deluje da mogu mirno da plaćam ratu kredita, ali da li ću moći da je plaćam i za godinu, dve ili pet?
  • U slučaju da izgubim posao ili ne budem više mogao/la da radim, da li će otplata kredita stati?
  • U slučaju da umrem, da li će moja porodica moći da podnese teret kredita za stan?
  • Hoće li imati dovoljno novca za život ili će morati da potraže dodatnu finansijsku pomoć?

Ako nemate “izlaznu” strategiju, verovatno nećete dobiti rat. Životno osiguranje za stambeni kredit može poslužiti kao sredstvo za obezbeđivanje finansijske sigurnosti u situacijama koje su izvan vaše kontrole.

Životno osiguranje za stambeni kredit – više od sigurnosti

Polisa životnog osiguranja je finansijski bezbedan način da osigurate mir sebi i svojoj porodici. U slučaju da imate zaključenu polisu životnog osiguranja u trenutku kada ugovarate kredit za stan, možete biti sigurni da će, u slučaju da ne budete više mogli da plaćate ratu, sav teret finansijskih obaveza preći na polisu. Ukoliko vaša porodica ostane bez dodatnog izvora prihoda – u slučaju nezgode ili smrti usled nesrećnog slučaja – preostali dug za kredit će biti isplaćen od polise životnog osiguranja.

Postoje dve vrste životno osiguranje za stambeni kredit:

  1. Riziko osiguranje (bez štednje) – obezbeđuje isplatu samo u slučaju smrti. Ova vrsta osiguranja se najčešće koristi za obezbeđenje kredita.
  2. Mešovito osiguranje (životno osiguranje i štednja) – pored isplate u slučaju smrti, obezbeđuje i štednju koja se isplaćuje nakon isteka polise. Ova vrsta osiguranja se ređe koristi, jer su mesečni iznosi premije viši.

Ono što je izvesno je da vaša porodica neće osećati dodatni pritisak u vezi sa otplatom kredita – nema zivkanja bankara iz sektora za naplatu, nema neprijatnih razgovora sa pitanjem kada ćete uplatiti ratu, nema tenzije da će doći do oduzimanja stana i zapadanja u dodatne dugove.

Interesuje vas kolika vam je iznos osiguranja potreban? Izračunajte uz pomoć kalkulatora životnog osiguranja.

kredit za stan

Polisu životnog osiguranja možete ugovoriti u svakom trenutku, čak i ako nemate kredit za stan ili ste trenutno na finansijski stabilnom položaju.

Koliko košta životno osiguranje za stambeni kredit?

Premija osiguranja zavisi od visine kredita, odnosno osigurane sume na polisi, kao i od broja godina. Evo dva primera za žensku osobu rođenu 1971. godine:

  1. Riziko osiguranje života – osigurana suma 30.000 €, trajanje osiguranja 20 g., mesečna premija 21,67 €
  2. Mešovito osiguranje života – osigurana suma 11.162 €, trajanje osiguranja 20 g., mesečna premija 50 €

Da li vredi kockati se sa srećom i blagostanjem vaše porodice? Želite da njihov život nakon vašeg odlaska bude gori ili bolji nego što je bio? Raspitajte se kako najjednostavnije možete doći do polise životnog osiguranja – kontaktirajte naše posrednike za više informacija.

Kliknite za ponudu
close slider

Besplatne ponude. Bez dodatnih troškova. Bez obaveze da kupite osiguranje. Popunite upit i za vas ćemo pronaći najpovoljniju opciju.


muškiženski

Kliknite za ponudu
close slider

Besplatne ponude. Bez dodatnih troškova. Bez obaveze da kupite osiguranje. Popunite upit i za vas ćemo pronaći najpovoljniju opciju.


muškiženski